Lucrãri de cadastru gratuit în aproape cinci milioane de proprietãți în sistemul informatic integrat de cadastru și carte funciarã

Agenția Naționalã de Cadastru și Publicitate Imobiliarã (ANCPI) a înregistrat, pânã în prezent, gratuit pentru cetãțeni, aproape cinci milioane de proprietãți (reprezentand aproape  81% dintre UAT-uri), în sistemul informatic integrat de cadastru și carte funciarã. Finanțarea a fost asiguratã din veniturile proprii ale ANCPI și din fonduri europene, în cadrul Programului național de cadastru și carte funciarã (PNCCF). În prezent, ANCPI deruleazã lucrãri de cadastru în 81% din localitãțile din România.
ANCPI, instituție aflatã în subordinea Ministerului Dezvoltãrii, Lucrãrilor Publice și Administrației (MDLPA), desfãșoarã lucrãri de cadastru general, gratuit pentru cetãțeni, în 2.450 de unitãți administrativ-teritoriale (UAT) din cele 3.181 din România. Suprafața estimatã care va fi înregistratã este de 6.990.851,41 de hectare.
Astfel, în 573 de localitãți se desfãșoarã lucrãri de înregistrare sistematicã a proprietãților la nivelul întregului UAT. Dintre acestea, 516 comune beneficiazã de finanțare europeanã, fiind incluse în Proiectul major „Creșterea gradului de acoperire și de incluziune a sistemului de înregistrare a proprietãților în zonele rurale din România”, finanțat prin Programul Operațional Regional (POR) 2014 – 2020.
Totodatã, se desfãșoarã lucrãri de înregistrare sistematicã a imobilelor în 20.112 sectoare cadastrale, cu o suprafațã estimatã de 2.419.423 de hectare.
Pânã în prezent, ANCPI a înregistrat, prin PNCCF, 4.962.709 de proprietãți. 140 de UAT-uri sunt cadastrate integral, iar dintre acestea, pentru 32 de comune, finanțarea a fost asiguratã din fonduri europene. Atât lucrãrile pe sectoare cadastrale, cât și cele derulate la nivelul întregii localitãți sunt gratuite pentru cetãțeni.
Din totalul de 9,54 de milioane de hectare de terenuri agricole care fac obiectul subvențiilor Agentiei de Plãti Interventie pentru Agriculturã, ANCPI a înregistrat în sistemul integrat de cadastru și carte funciarã 6,45 de milioane de hectare, reprezentând 68%.
ANCPI este beneficiarul Proiectului major „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietãților în zonele rurale din România”, care completeazã obiectivul PNCCF, prin realizarea lucrãrilor de cadastru pentru 5.758.314 de hectare din 660 de UAT-uri situate în zone rurale ale României. Valoarea totalã a proiectului este de 312.891.155 de euro, din care 265.957.482 de euro reprezintã fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeanã și 46.933.673 de euro – cofinanțare de la bugetul de stat.
Mai multe informații referitoare la stadiul lucrãrilor de înregistrare sistematicã realizate prin PNCCF și POR sunt disponibile pe pagina web a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliarã https://www.ancpi.ro/pnccf/stadiu-lucrarilor.html.


Doriți să primiți noile mesaje pe email?

Vă puteți la newsletterul Dream Residence în formularul de mai jos.


Lasă un comentariu